R1: FREITAS Marcos - MONTEIRO Joao

R1: FREITAS Marcos - MONTEIRO Joao

Draw - ETTU Club Competition

Draw - ETTU Club Competition

R6: JORGIC Darko - YOSHIDA Kaii

R6: JORGIC Darko - YOSHIDA Kaii

R6: BOLL Timo - FALCK Mattias

R6: BOLL Timo - FALCK Mattias

R6: FRANZISKA Patrick - GIONIS Panagiotis

R6: FRANZISKA Patrick - GIONIS Panagiotis

R6: ASSAR Omar - BAUM Patrick

R6: ASSAR Omar - BAUM Patrick

R6: ZHAI Yujia - PERSSON Jon

R6: ZHAI Yujia - PERSSON Jon

R6: POLANSKY Tomas - SIRUCEK Pavel

R6: POLANSKY Tomas - SIRUCEK Pavel

R6: KARLSSON Kristian - FALCK Mattias

R6: KARLSSON Kristian - FALCK Mattias

Related Videos