MD Finale: Ruiwu TAN / Zeng Yi WANG - Robert GARDOS / Daniel HABESOHN

ETTU - European Table Tennis Union , Table Tennis , ITTF European Championships

ITTF- European Championships
Video Details
Related Videos